4 Aralık 2023, Pazartesi
spot_img

Axa müşterileri ‘finansal süpermarket’ten danışmanlık hizmeti alacak

Axa Holding Yönetim Kurulu Balkanı ve CEO’su Cemal Ererdi, acentelerini finansal süpermarket olmaları konusunda ikna edip, eğiterek müşterilerine her konuda danışmanlık hizmeti veren bir yapıya döndürmeye çalıştıklarını söyledi.

Seval ÖZKAP / HAYATIMIZ SİGORTALI

cemal ererdi 2Axa Sigorta, bu yıl değişim hamleleri yaptı. Trafik ve yangın sigortalarında sektörde liderliğini koruyan şirketin hedefi, sağlık branşında da önemli bir oyuncu olmak. Axa Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemal Ererdi, “Özellikle tamamlayıcı sağlık konusunda önümüzdeki dönemde çok önemli bir oyuncu olmak istiyoruz. Acentelerimizin müşterileri ile olan ilişkilerini güçlendirerek Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) konusunda da çok aktif olmak istiyoruz, acentelerimizin yüzde 30’unun lisans alarak bu alanda faaliyete geçmesini önemli buluyoruz” dedi.

Acentelerinin Türkiye’nin her ilinde faaliyet gösterdiğini, hayat dışı üretimin yüzde 87’sinin ise acente kanalından sağlandığını belirten Ererdi, “Acentelerimizin kârlı büyümelerine önem veriyoruz. Segmentasyon bilgilerimizi acentelerimizle paylaşarak onların büyümesi ve doğru alanlarda gelişmelerini sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

“Acentelerimize Axa Akademi bünyesinde çeşitli eğitimler vererek sigorta sektörü ve iş dünyasındaki yenilikleri ve gelişmeleri takip etmelerini sağlıyoruz” diyen Ererdi, şöyle devam etti: “Acentelerimizi finansal süpermarket olmaları konusunda ikna edip eğiterek müşterilerine her konuda danışmanlık hizmeti veren bir yapıya döndürmeye çalışıyoruz. Tüm acentelerimizin iş süreçlerini etkin sonuçlar üretecek şekilde yönetmeleri ve sahip oldukları kaynakları verimli kullanmaları için onları sürekli yönlendirmeye gayret ediyoruz. Her alanda olduğu gibi dijital alanda da üstünlüğümüzü, dağıtım kanallarımız ve müşterilerimizle temas ettiğimiz tüm noktalarda acentelerimiz üzerinden etkili bir şekilde ortaya koymaya çalışıyoruz.”

“Karlı olmayı başaran bir şirketiz”

2014 yılının son ayı içerisindeyiz. Yılı kapatırken gözler şirketlerin toplam prim üretimlerinde. Son altı yıla bakıldığında Axa Sigorta’nın yılı liderlikle kapadığını görüyoruz.

Ererdi, yılsonu hedeflerinin 2014 yılını ilk yarıda olduğu gibi en karlı şirket olarak kapatmak olduğunu söyledi. Axa Sigorta, teknik sonuçlara göre bu yılın ilk 6 ayında 129 milyon TL, 9 ayda ise 221 milyon TL vergi sonrası net kâr elde etti. Ererdi, “Bu çok parlak bir sonuç ve sektör ortalamasının çok üstünde olan rezerv tutarımız bu yüksek kârı daha da değerli hale getiriyor” diye konuştu.

Teknik kârlara bakıldığında Haziran 2014 itibariyle hayat dışı sektörde toplam 530 milyon TL’lik teknik kârın gerçekleştiği, zorunlu trafik, genel sorumluluk ve sağlık branşlarında zarar edildiğini ifade eden Ererdi, “Axa Sigorta 173 milyon TL’lik teknik kar elde etti. Şirketimiz aynı zamanda 1.4 milyar TL ile sektördeki en yüksek hasar rezervine sahiptir” dedi.

‘Fiyat düşüşleriyle sektörde istenen büyüme gerçekleşmedi’

Sigorta sektörü, yılın ilk 9 ayında hayat dışı branşlarda geçen sene aynı döneme göre yüzde 9 oranında bir büyüme ile 16.6 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdi. “Özellikle araç satışlarında yaşanan daralmaya bağlı olarak, prim üretimindeki artışın daha büyük bir kısmının yangın, kaza ve sağlık branşları ile sağlandığını gözlemlemekteyiz” diyen Ererdi, şöyle konuştu: “Zorunlu trafik branşındaki büyüme yüzde 2 ile sınırlı kalmış, kasko branşı da küçülmüştür. Özellikle yangın, nakliyat ve sağlık branşlarındaki büyümeler son derece başarılı bir biçimde devam etmektedir. Oto branşlarında geçen sene yaşanan fiyat artışlarından sonra bu yıl fiyat düşüşleri yaşanmaya başlamış, adetlerin yetersiz olması nedeni ile istenen büyüme gerçekleşememiştir. 2014 yılı gibi 2015’te de büyümenin sınırlı olacağı bir döneme girdiğimizi düşünüyorum.”

Genel gider oranı % 4

Axa Sigorta’nın rakiplerinden ayrıldığı bir diğer noktanın genel gider oranı olduğunu belirten Ererdi, “Sektörün genel gider oranı yüzde 8.4 iken Axa Sigorta’nın genel gider oranı yüzde 4 olarak gerçekleşti. Bu seviyedeki bir genel gider oranı, özellikle dağıtım kanalı ve müşteriye rekabet avantajı yaratmakta, rakiplerimizden bizi ayırmakta diğer yandan operasyonel verimliliğe bakışımızı göstermektedir” şeklinde konuştu.

cemal ererdi 4İnternet ve mobil teknolojideki gelişmeler sektörü de etkileyecek

Ererdi’ye göre, önümüzdeki dönemde, kur farkı ve otomotiv firmalarının maliyet artışı nedeni ile talep ettikleri artışlar, hasar dışında reasürans maliyetleri ve bazı genel gider kalemlerindeki artışlar sigorta şirketlerinin performanslarını ciddi anlamda etkileyecek.

Bu gelişmelerin yanı sıra sigortacılık alanında tüketici lehine yapılan kanuni değişiklikler (bu konuda Hazine’nin yaklaşımları uzun vadede sektörün son derece lehine olmakla birlikte) kısa süre diliminde sektöre önemli bir ek maliyet olarak yansıyacak. Konuyla ilgili olarak Ererdi, “Özellikle sigorta sisteminin sürekli olarak geriye dönük sorumluluklarla karşı karşıya kalması maalesef gelişmiş piyasalarda karşılaşılmayan bir durum olarak sektörün performansını olumsuz yönde etkilemekte” değerlendirmesinde bulundu.

Ererdi, “2015 yılından itibaren diğer sektörlerde değişimi ciddi olarak tetikleyen internet ve mobil teknolojilerdeki gelişmelerin sigorta endüstrimizin iç operasyonlarını ve dağıtım kanallarını ciddi anlamda etkileyeceği ve sektörde yön bulma konusunda ciddi kafa karışıklığı yaratacağı düşüncesindeyim” dedi.

Ödüllerimizin hepsi birbirinden değerli

Axa Sigorta 2014 yılında birçok ödülün sahibi oldu. Aldıkları ödüllerin kendileri için birbirinden değerli olduğunu ve büyük önem taşıdığını belirten Cemal Ererdi, şöyle konuştu: “Great Place to Work araştırmasına göre üst üste ikinci kez “501 ve üzeri çalışana sahip şirketler” kategorisinde Türkiye’nin en iyi işvereni seçilmemiz Axa Sigorta başarılı insan kaynakları uygulamaları ve yüksek çalışan memnuniyetinin bir göstergesidir. Bu araştırmanın sadece sigorta sektörü alanında değil tüm sektörler dahil olarak yapılması bu ödülün önemini artırmaktadır. Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve uluslararası araştırma kuruluşu KA Araştırma Limited ortak girişimi tarafından yürütülen Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) araştırmasına göre, beşinci kez en çok memnun olunan şirket olmamız da müşteri odaklı yaklaşımımızı ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemi kanıtlamıştır. Türkiye İtibar Endeksi Araştırmasına göre, üst üste ikinci kez sigortacılık sektörünün ‘En İtibarlı Şirketi’ olmamızda ise ticari gücümüzün yüksekliği, sektördeki lider konumumuz, yenilikçi yaklaşımlarımız, çalışan kalitemiz, köklü ve sağlam yapımız, üstün hizmet/ürün kalitemiz ve uluslararası standartlarda hizmet sunmamız önemli rol oynamıştır. Etik Değerler Merkezi (EDMER) tarafından “ETİKA 2013 Türkiye’nin En Etik Şirketleri” ödülünü almaya layık bulunmamız da etik ve itibar yönetimi konusunda yalnızca çalışan ve diğer paydaşlarımıza değil aynı zamanda toplumumuza karşı sorumluluk bilinciyle de çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü göstermektedir.”

cemal ererdi 3‘Mali açıdan zayıf düşen şirketler ayıklanmalı’

Cemal Ererdi, bu yıl poliçe sayılarında geçtiğimiz yıllarda görülmeyen daralmanın, sigorta şirketleri yönetimlerinde panik yaratıp fiyatlamalarda bir miktar düşüşle bu açığın kapanmasına yönelik yaklaşımların yılsonuna doğru daha da artarak devam edeceğini söyledi. “Sektördeki rekabetin, sistemin sağlıklı bir biçimde çalışması için mutlaka gerekli olduğunu düşünüyoruz” diyen Ererdi şöyle devam etti: “Rekabetin eşit şartlarda oluşmasını sağlayacak kanuni altyapı ve bunun istisnasız uygulanması konusunda ilgili makamların tavizsiz tavrı rekabetin doğru çalışmasını sağlayacaktır. Sektörün gelişmesinde mali açıdan güçlü şirketlerin ayakta kalması, mali açıdan zayıf düşen şirketlerin ise vakit geçirilmeden ayıklanmasının gerektiğini düşünüyoruz. Teknik kârlılık elde etme konusunda en önemli unsurlardan biri şirketlerin doğru hasar rezervi ayırmalarıdır.” Bedeni hasarlar ve diğer sorumluluk sigortalarının sektörü en fazla zorlayan alanlar olmaya devam ettiğini kaydeden Ererdi, sektörün 2013 yılında rezerv eksiğini gidermek için gayret gösterdiğini, ancak ciddi açığın hâlâ devam ettiğini kaydetti.

“Mevcut düşük rezervin şirketlerin fiyatlamasında haksız rekabete yol açtığı ve tüketicileri rahatsız eden fiyatlamalarla karşılaşıldığı gözlenmekte, bu da sigorta sektörüne olan güvenin sarsılmasına yol açmaktadır” diyen Ererdi şunları söyledi: “Haziran 2014 sonu teknik neticeleri, mali durumu zayıflayan şirketlere uzun kuyruklu sorumluluk sigortaları yazmamaları konusunda vakit geçirilmeksizin sınırlama getirilmesi gerektiğini göstermektedir. Diğer yandan, kârlılık anlamında sektör yöneticilerinin beyanatlarındaki iyimserliği paylaşmadığımı söyleyebilirim. Riskin tamamının devredildiği DASK branşında bile sektörün teknik zarar yazması aslında ürün kârlılığı, ürünlerdeki genel gider paylaşımı ve komisyon uygulaması konularına yeterince konsantre olunmadığını göstermektedir.”

‘Bedeni hasarda zaman kaybetmeden kanun değişmeli’

Cemal Ererdi, trafik sigortalarında oluşan zararın gerçekte daha fazla olduğunu, bedeni hasarların trafik branşında sektörü en fazla zorlayan alan olmaya devam ettiğini kaydetti.

Ererdi’nin verdiği bilgilere göre, 2010 Haziran sonunda bedeni hasarlar gerçekleşen hasarın yüzde 16.31’ini oluştururken bugün bu oran yüzde 49.58’e ulaştı. Bedeni hasar miktarı 2010 Haziran sonunda 129 milyon TL iken bugün gerçekleşen hasarın 967 milyona çıktı. “Bu nedenle özellikle trafik branşında ciddi anlamda eksik rezerv olduğunu düşündüğümüzde, gelecek için sektörde bu alanda kâr beklentimiz oldukça düşük” diyen Ererdi, şöyle konuştu:

“Bu konuda yapılacak kanuni değişikliklerin zaman kaybetmeden yapılmasının gerekli olduğunu, şirketlerin ilave sermaye koyarak geçmiş zararlarını kapatabilme gayreti içine gireceklerini ancak artık gelecekte bu tür ilave yüklerin sektöre yüklenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Diğer yandan, sektördeki sorunlu alanların sadece trafik hasarlarından kaynaklanmadığını özellikle diğer mesuliyet sigortalarında da çok ciddi rezerv eksikliği yaşandığını ayrıca bu alandaki yanlış iş kabul ve fiyatlama anlayışının mutlaka değişmesi gerektiğini düşünüyorum.”

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

SON EKLENEN HABERLER