7 Aralık 2023, Perşembe
spot_img

Sigorta Eksperleri Derneği'nden SEİK'e yönelik zehir zemberek açıklama

sedSEİK seçimleri gündemdeki sıcaklığını hala koruyor. 5 Kasım 2013 tarihinde yapılan seçimler sonucunda, gerek seçimlerin yapılış şekli, gerek seçim vaatleri çokça tartışmaya neden olmuştu. Birçok dernek ve kuruluştan yapılan açıklamalara son olarak Sigorta Eksperleri Derneği de katıldı. Yeni seçilen Sigorta Eksperleri İcra Komitesi’ne seçimlerde destek veren Sigorta Eksperleri Derneği, yaptığı yazılı açıklamayla seçimlerden bugüne kadar geçen sürede oluşan durumu değerlendirirken eksperlere de seslendi. Sigorta Eksperleri Derneği’nden yapılan açıklama şöyle;

“05.10.2013 tarihinde yapılan TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) seçiminde, sandıktan çıkan sonuca, meslektaşlarımızın gösterdiği iradeye saygı duyarak, seçilenlerin, seçim vaatlerini yerine getirebilmesi için yeni seçilen Sigorta Eksperleri İcra Komitesi’ne Sigorta Eksperleri Derneği olarak destek verilmiştir.

Seçimden bugüne ortaya çıkan gelişmeler üzerine gerçek durumun açıklanması, meslektaşlarımızın bilgilendirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

SİGORTA EKSPERLERİ DERNEĞİ’Nİ KARALAMA KAMPANYASI

Son dönemde bazı kişilerin, Sigorta Eksperleri Derneği’nin tüzel kişiliğini hedef alarak, Yönetim Kurulu Üyelerimize karşı dedikodu ve iftiralar yayma gayreti içinde olduğu görülmektedir. Hatta bu kişilerin daha da ileri gidip sosyal medya üzerinden yazılar yayınlayarak, içeriğinin büyük bölümünün gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bilgilerle, olayları çarpıtarak, algı yönetimi yapmaya çalışılmakta, meslektaşlar arasında bilgi kirliliği yaratarak, hedef saptırma çabaları içersinde olunduğu belirlenmiştir. Olumsuz giden sürece Sigorta Eksperleri Derneği’ni hedef gösterip,  bir çatışma ortamı yaratılma ve eksperleri cepheleştirme amacı güdüldüğü malumlarınızdır.

SEÇİM SONRASI NEDEN SESSİZ KALDIK?

Yapılan SEİK seçimlerinden sonra, mesleki birlik ve beraberlik sürecinin aleyhine değerlendirilebilecek hiçbir konuda yorum yapmadık, yazı yazmadık, toplantı tertip etmedik ve panel veya benzeri toplantılarda aleyhte görüş belirtmedik.

Seçim sonrası yapılan duyurumuzda, yeni SEİK üyelerini tebrik ederek, başarılar dilenmiş ve kendilerine görevleri süresince yardımda bulunulacağına, destek olunacağına dair kararımız SEİK üyelerine ve kamuoyuna ilan edilmiştir.

Bu desteğimizin mevcudiyetini de SEİK Başkanımız Dernek Yönetim Kuruluna yapmış olduğu ziyaretinde açıkça dile getirmiştir.

Aslında seçim sonrası geçen bu süreçte sessiz kalınmamış, seçilen SEİK Yönetimine açık bir biçimde destek verilmiştir.

YAZMA İHTİYACI NEDEN DUYULDU?

Malumunuz olduğu üzere SEİK Başkanımız SEİK’in kurumsal iletişim organlarının dışında, sosyal medya üzerinden bazı konularda bilgilendirme amaçlı olmak üzere yazılar yazmaktadır. Son dönemde bu yazılarda, yaptık denilip yapılamayan işlerin vebalinin yüklendiği ve zayıflatılmak istenilen, hedef olarak gösterilen kurumun, Sigorta Eksperleri Derneği olduğu açıkça belli olmaktadır.

Kendilerince yaratılmak istenilen polemik ortamının içerisine Sigorta Eksperleri Derneği’ni de çekerek bir çatışma ortamı yaratılmak istenmektedir. Bu sayede  asıl gündem maddesi olan taban ücret tarife ertelemesinin sigorta eksperleri tarafından tartışılmaması, değerlendirilmemesi ve hesap sorulmaması için unutturulmaya çalışıldığı, özellikle son yazışmalarda ortaya çıkmıştır.

Mesleki yönetim kapsamında alınan yanlış kararların ortaya çıkmaması, meslektaşlarımız tarafından kendilerine hesap sorulmaması ve faturanın kendilerine kesilmemesi için, bunların üzerini örtmeye yönelik çirkin bir plan yürütülmektedir. Derneğimizi hedefe koyan bu türden karalama yazılarının, maksatlı olduğunun ortaya çıkması ve meslektaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, şimdilik birtakım açıklamalar yapma ihtiyacı doğmuştur.

TÜRKİYE SİGORTA BİRLİĞİ (TSB) İLE NE KONUŞULDU?

Sigorta Eksperleri Derneği mesleğin en köklü kurumu olarak, geçmişte olduğu gibi bugünde Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası. İstanbul Barosu, Mühendisler ve Mimarlar Odası, TSEV, SEGEM, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Türkiye Sigorta Birliği ve sektörün tüm aktörleri ile her zaman kurumsal bir iletişim içerisinde bulunularak görüşmeler yapmıştır.

29.11.2013 tarihinde SEİK tarafından taban ücret tarifesine ilişkin erteleme kararının alınması, meslektaşlarımız arasında büyük bir infial ve hayal kırıklığı yaratmıştır. Oluşan belirsizlik ortamı, gittikçe kötüleşen ekonomik sıkıntıların baskısı ve HATMER üzerinden yapılan  atamalarda eksper ücretlerinin ödenmeme sorununa ACİL ÇÖZÜM bulunması gerçeğini göz önünde bulunduran  Dernek yönetimimiz, bu durumlara çözüm bulmak, uzlaşı ortamı sağlayarak en azından meslektaşlarımıza nefes aldırabilmek adına, sivil toplum örgütü sıfatımız ve görevimiz gereği, sadece TSB Başkanı ile bir görüşme yapılmıştır. Amacımızın meslektaşlarımızın ortak sorunlarına ivedi bir şekilde çözüm bulunması olduğu bu toplantının, tarihi ve içeriği konusunda da SEİK Başkanımıza bilgi verilmiştir.

SEİK Başkanımızın içeriğini bildiği bir toplantının, telefon diplomasisi ve sosyal medya üzerinden, Sigorta Eksperleri Derneği yöneticileri, sanki başka bir amaçla oraya gitmiş gibi bir algı yaratılmaya çalışılması, polemik yaratma ve sorumluluktan sıyrılma çabası olarak görülmekte olup tarafımızca üzüntüyle karşılanmıştır.

Hedef saptırmaya yönelik, bir algı yaratma çabası olduğunu düşündüğümüz bu tavrı şiddetle kınıyoruz.

TABAN ÜCRET TARİFESİ KONUSUNDAKİ GERÇEKLER NEDİR?

1) 18.09 2013 tarihli Ankara’da Sigorta Eksperleri İcra Komitesi olarak yapılan hayali toplantıda “…taban ücret tarifesinin 1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe alınmasına karar verilmiş olup, bu tarihten itibaren taban ücretinden daha az bir ücret ile iş kabulü mümkün olmayacaktır” şeklindeki kararın duyurusu SEİK tarafından 27.09.2013 tarihinde tüm eksperlere yazılı olarak yapılmıştır.

2) 05.10.2013 tarihinde SEİK seçiminin yapıldığı salonda dağıtılan, Hazine Müsteşarlığı ve TOBB amblemlerini taşıyan duyuruda açıkça; “…5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nda gerçekleştirilen değişiklikler TBMM’de takip edilerek, ücret ile ilgili düzenlemenin kaldırılması sağlanıp, taban ücret ifadesinin yasal altyapısı oluşturuldu. Artık asgari ücret tarifemiz var” şeklindeki kati açıklamalar meslektaşlarımızın büyük bir bölümünü fevkalade umutlandırmıştır.

3) Aynı gün, İcra Komitesi Başkanı taban ücret tarifesinin 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe gireceğini resmen beyan etmiştir. TOBB Başkanı, taban ücret tarifesinin 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe gireceğini ve desteklediklerini ifade etmiştir.

4) Akabinde 07.10.2013 tarihinde Türkiye Sigorta Birliği’nin taban ücret tarifesi ile ilgili olarak TOBB’ye hitaben yazdığı cevap yazısında,  “… 5684 sayılı yasada SEİK’e asgari ya da azami ücret belirleme yetkisi verilmemiştir. Bu nedenle söz konusu kararın gözden geçirilmesi hususunu, ayrıca konu hakkında ilgili kurumlar nezdinde başvuru haklarımızın saklı tutulduğunu bilgilerinize sunarız” denilmiştir.

5) 29.11.2013 tarihinde Ankara’da yapılan SEİK toplantısında; taban ücret tarifesi ile ilgili uygulama kararı, TOBB Hukuk Müşaviri ve Rekabet Hukuku uzmanınca incelenmiş, gelinen mevcut durum itibarıyla TOBB ve SEİK’in aldıkları bu karar sebebiyle, cezai yaptırımla karşı karşıya kalabileceği, sorumluların da servet kaybına uğrayabilecekleri durumu ortaya çıkmıştır. Gelişen bu durum ve duyulan kaygı üzerine seçim öncesinde “…devrim niteliğinde” diye tanımlanan “Taban ücret tarifesi uygulamasının süresiz bir biçimde ertelenmesi” kararı SEİK tarafından aynı gün yapılan toplantıda alınmıştır. Bu karar 06.12.2013 tarihinde tüm eksperlere de duyurulmuştur.

6) Türkiye Sigorta Birliği yetkilileri yazdıkları yazıya karşı,  TOBB’dan makul süresi içinde  bir cevap alamayınca, Rekabet Kurumu’na suç duyurusunda bulunmuş olduklarını,  Danıştay’da dava açıldığını 18.12.2013 tarihinde Ankara’da yapılan SEİK-TSB toplantısında ifade etmiştir.

7) TOBB ve SEİK,  taban ücret tarifesinin hukuki açıdan incelenmesinin temini için Rekabet Kuruluna başvuru yaptığını ifade etmelerine karşın, bu konuda müspet bir adım atıldığına ilişkin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Yapıldıysa da ne zaman yapıldığını halen kamuoyuna açıklamamıştır.

TABAN ÜCRET TARİFESİNE KİM KARŞI?

Mesleki sivil toplum örgütü olan Sigorta Eksperleri Derneği’nin veya eksperlik mesleğini icra eden bir kişinin, mesleği ve meslektaşları daha ileri bir noktaya taşıyabilecek, ekonomik refah seviyemizi artıracak, mevcut şartlardaki ücretlerden hak ettiği ücret seviyesine ulaşma imkânı sağlayacak olan Taban ücret tarifesine karşı çıkması akılla izah edilebilecek bir durum değildir.

Sigorta Eksperleri Derneği’nin Taban ücret tarifesine karşı olduğunu iddia etmek de doğru ve ahlaki bir tutum değildir.

Taban ücret tarifesi ile ilgili olarak gelişen bütün olumsuzluklara rağmen, seçim tarihinden sonra asgari ücret tarifesi konusunda, Dernek Yönetim Kurulu olarak tüm gücümüzle destek verdiğimizi, olumlu sonuç için her türlü çabayı göstereceğimizi, konunun muhatapları ile yapılan görüşmelerde defalarca bu husus dile getirilmiştir.

Taban ücret tarifesine ve SEİK yönetimine olan desteğimizin alındığını 13 No’lu cumartesi yazısında da SEİK Başkanımız açıkça dile getirmiştir.

Taban Ücret Tarifesi erteleme kararından sonra İzmir ve İstanbul’da SEİK tarafından yapılan toplantılarda, taban ücret tarifesinin uygulamaya alınmasının neden ertelendiğine ilişkin sorulan sorulara, SEİK Başkanımız ve Komitenin bir üyesi “Rekabet Kurulu’ndan gelebilecek bir ceza neticesi servet kaybına uğrayabiliriz korkusuyla bu kararı erteledik” şeklinde cevap verilmiş olduğu o toplantılara katılan meslektaşlarımızın bilgisi dahilindedir.

Son beş yıldır ekonomik zorluklarla, vergilerle boğuşan, hayatını zor şartlar altında idame ettirmeye çalışan, gün geçtikçe ekonomik sıkıntıları artan meslektaşlarımızın, büyük bir umut içerisinde sahiplenerek destek verdiği Taban Ücret Tarifesinin ertelenme sebebini, SEİK Başkanımız 15 no’lu cumartesi yazısında şu şekilde açıklamıştır. “… meslektaşlarımın büyük bir bölümünün asgari ücret uygulamasında kendilerini yalnız hissettikleri ve uygulamada hukuki bir temel olursa kendileri için güvence olacağı talepleri karşısında TOBB’nin de sorumluluğunun gereğini yaparak oybirliği ile rekabet kurumuna başvurma kararı aldık. Diğer bir deyişle TSB’nin restini gördük.’’

Bu söylemden; TOBB’nin Hukuk Müşavirine dahi danışılmadan, SEİK üyeleri tarafından alındığı anlaşılan bu kararın ertelenmesini sanki meslektaşlarımız talep etmesi üzerine kararın ertelendiğini açıklanarak tüm sorumluk meslektaşlarımıza mal edilmeye çalışılmaktadır.

Seçim öncesinde Hukuk Müşavirimizin görüşleri de alınarak Sigorta Eksperleri Derneği “Bu kararın hukuki dayanağı yoktur, acele ediyorsunuz. Bunun yolu ve yöntemi bu değildir.” diyerek yaptığı sözlü ve yazılı uyarıya rağmen, Sigorta Eksperleri Derneği’ni asgari ücret tarifesine  karşı olduğu iddiasıyla suçlayan ve hatta karalayan zihniyet, bugün “ …uygulamada hukuki bir temel olursa, kendileri için güvence olacağı” gerekçesiyle “devrim nitelikli” kararını ertelemiştir.

Taban ücret tarifesi kararı; hukuki boyutu hiç düşünülmeden, TOBB Hukuk Müşavirinin görüşü alınmadan, konunun diğer tarafı olan kurum veya kuruluşlarla uzlaşı sağlanmadan, eksperler dışında, karşı taraf üzerinde hiç bir bağlayıcılığı olmayan, bu yanıltıcı SEİK kararının olumsuz sonuçları, bugün açıkça ortaya çıkmıştır.

Bu bilgiler ve gelinen durum dikkate alınarak taban ücret tarifesini kimin, neye alet ettiğini, mesleğin yanında kimin olduğunun muhakeme edilmesi meslektaşlarımızın değerlendirmesine ve vicdanına bırakılmıştır.

HATMER’E KİM KARŞI?

HATMER’in ilk uygulamaya alınma sürecinde, SEİK üyeleri ısrarla Dernek Merkezine davet edilerek HATMER konusunda meslektaşlarımıza bilgilendirme yapılması ve kurallarının bir an evvel belirlenmesi, uygulamada standardın sağlanması konusunda kendilerinden talepte bulunulmuştur. EKSİST’in tanıtımı konusunda tarafımızca birçok bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bununla ilgili yapılan toplantılara katılan meslektaşlarımızın hafızasında ve web ortamında da bu bilgiler mevcuttur.

Bunun en yakın örneği ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde yapılan panel kapsamında,  TSB Başkanı ve sektör üst düzey temsilcilerinin konuşmacı olarak katıldığı oturumda Sigorta Eksperleri Derneği’ni temsil eden konuşmacımız sunumunda, TSB Başkanından EKSİST’ten atanan eksperlerin ücret sorunun bir an evvel çözüme kavuşturulmasını talep ettiği, panele izleyici olarak katılan tüm meslektaşlarımızın bilgisi dahilindedir.

Mesleğimizin en büyük güvencesi olan HATMER’e desteğimiz hep olmuştur, kesintisiz olarak desteğimiz devam edecektir.

HATMER’e karşı olmak sigorta eksperlik mesleğini inkâr etmektir.

Bir an evvel kuralları net bir şekilde belirlenerek, HATMER ücretlerinin ödenmesi konusunda SEİK tarafından gerçekçi adımlar atılmalıdır.

HATMER’e destek ile ilgili olarak açıklanması gereken esas hususlar aşağıdaki gibidir:

1) TSB tarafından kabul edilmiş ve uygulanmakta olunan Rehber Tarife ücretleri var iken, 09.09.2013 tarihli yazı ile SEİK tarafından, oto kaza branşında ücretlerin düşürülmesi sağlanarak yeniden düzenlendiğinin, TSB’ye bildirilmesi ile mi HATMER’e destek olunmaktadır?

2) 09.09.2013 tarihli SEİK yazısına, TSB tarafından verilen cevap yazısında, görüş istenilen yeni rehber tarife düzenlemesinin rehber niteliğinde olduğu, ancak tüm eksperler tarafından uygulanmasının zorunlu kılınması sebebiyle, rekabet hukukuna aykırılık teşkil ettiği gerekçe gösterilerek, yeni düzenlenen rehber tarifeye olumlu görüş bildirilmemiştir. Geçmiş dönemde kabul edilmiş ve uygulanmakta olan rehber tarifenin, kabul kararının dahi sorgulanmasına neden olunarak mı HATMER’e destek olunmaktadır?

3) Yapılan her toplantıda, SEİK Başkanımız tarafından eksperlere hazır olduğu belirtilen, ancak bir türlü başlanılamayan HATMER ve EKSİST’in REKLAM ve TANITIM çalışmalarının başlatmayarak mı HATMER’ e destek olunmaktır?

4) Sigortalıları bilinçlendirerek, uygulama alanının genişletilerek eksperlerin iş hacminin artmasını sağlayacak olan HATMER ve EKSİST’in REKLAM ve TANITIM çalışmalarını devamlı olarak erteleyerek ve eksperleri oyalayarak mı HATMER’ e destek olunmaktadır?

5) 26 Aralık 2013 tarihinde TSB merkezinde yapılan toplantıda, SEİK Başkanımızın, “tanıtım ve reklam ile ilgili bütçenin uzun süredir hazır olduğunu, ancak sigorta şirketlerinin zor durumda kalmaması için reklam ve tanıtım çalışmalarına başlatmadıkları” söylemi mi HATMER’ e destek olmaktır?

SÖZÜN ÖZÜ;

Sigorta Eksperleri Derneği Yönetimi olarak her zaman mesleğin menfaatlerini korumak ve kollamak için çalıştık. Çalışmaya da devam edeceğiz. Hiç kimsenin kendi basiretsizliğini örtme telaşıyla, Sigorta Eksperleri Derneği’nin tüzel kişiliğini karalamasına izin vermeyeceğiz.

Mesleğin daha ileri götürülmesi, meslektaşlarımızın refah seviyesinin yükseltilmesi için yapılan, her girişimin içinde olacağız, desteklemeye devam edeceğiz.

Geçmişte olduğu gibi bu günde ve gelecekte doğruları söylemeye devam edeceğiz.

Hatalı tutum ve kararların üzerinin örtülmesi çabalarının boşa çıkartılması ve şu zor dönemin aşılması için bütün meslektaşlarımızın bir araya gelerek güç ve fikir birliği yapmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu günler yaşamaktayız.

Bu birliğe ulaşmak için herkesi mesleki dayanışmamızı sağlamak üzere kurumsal birleşmeye, mesleğimiz etrafında bütünleşmeye çağırıyor bu vesile ile tüm meslektaşlarımıza başarılar diliyoruz.

Saygılarımızla.

Sigorta Eksperleri Derneği
Yönetim Kurulu”

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

SON EKLENEN HABERLER