20 Temmuz 2024, Cumartesi
spot_img

Sigorta acenteleri yönetmeliği yayınlandı

acente rapor sigortaSigorta acenteliği yapacak gerçek ve tüzel kişilerin niteliklerine, kuruluş ve teşkilatlarına, yetki ve sorumlulukları ile faaliyetlerine ilişkin esas ve usuller belirlendi.

Sigorta acenteliği yapacak gerçek ve tüzel kişilerin niteliklerine, kuruluş ve teşkilatlarına, yetki ve sorumlulukları ile faaliyetlerine ilişkin esas ve usuller belirlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine Müsteşarlığının Sigorta Acenteleri Yönetmeliği ile sigorta acenteliği faaliyetlerinin sigortacılık sektörüne olan güveni artırıcı biçimde sürdürülmesini ve sözleşme taraflarının hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen acentelik sisteminin kurumsallaşmasının sağlanması, acentelik faaliyetlerinin çerçevesiyle bu faaliyetlere ilişkin temel ilkeler belirlendi.

Sigorta acenteliği yapacak gerçek ve tüzel kişilerin niteliklerine, kuruluş ve teşkilatlarına, yetki ve sorumlulukları ile faaliyetlerine ilişkin esas ve usulleri düzenleyen yönetmeliğe göre, tüzel kişi acentelerin şirket türüne göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla sahip olacakları asgari ödenmiş sermaye miktarı ile gerçek kişi acentelerin beyan edecekleri mal varlıklarının değeri 25 bin liradan az olmayacak. Asgari ödenmiş sermaye ile beyan edilecek mal varlıklarının en az yüzde 50’sinin nakit, mevduat ya da devlet iç borçlanma senedi gibi nakde kolay dönüşebilir yatırım araçlarından oluşacak.

acenteAcenteler, mesleki faaliyetleri nedeniyle verebilecekleri zararlardan sorumlu olacak. Acente unvanlarında “sigorta aracılığı” veya “sigorta acenteliği” ifadelerinden birisi kullanılacak. Acenteler, mevzuata aykırı olmamak şartıyla unvanlarında ilave ifadeler de kullanabilecek.

Acentelik faaliyeti yapacak bankalar ile özel kanunla kurulan ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlar, aracılılık yaptıkları sigorta şirketlerini ve yetkilerinin kapsamını da belirterek TOBB’a bildirimde bulunacak.

Acentelerce düzenlenen poliçeler kapsamında sigortalı tarafından acentelere yapılan ödeme sigorta şirketine yapılmış sayılacak. Acenteler tarafından düzenlenen poliçeler kapsamındaki tazminat ödemelerinin sigorta şirketlerince doğrudan hak sahibine yapılacak. Sigorta şirketlerince tazminat ödemesi kapsamında acenteye ödeme yapılması durumunda, yapılan ödeme hak sahibi tarafından tahsil edilmedikçe ödenmiş sayılmayacak.

Acenteler tarafından tahsil edilen primler çalıştıkları şirketler bazında ayrı kayıtlarda takip edilecek. Acenteler, hesaplarını ve Mali tablolarını, Müsteşarlıkça belirlenecek Tek Düzen Hesap Planına uygun tutmak zorunda olacaklar.

Resmi Gazete’de 14 Nisan 2008’de yayımlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Acenteler, sigorta ve emeklilik şirketleri durumlarını, yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay içinde bu yönetmelik hükümlerine uygun hale getirecek.

Yönetmeliğin, “Acenteler, hesaplarını ve Mali tablolarını Müsteşarlıkça belirlenecek Tek Düzen Hesap Planına uygun olarak tutmak zorunda” hükmü 1 Ocak 2015’te, diğer hükümler yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

SON EKLENEN HABERLER