19 Temmuz 2024, Cuma
spot_img

Hakiki şahıslar tarafından kurulan ilk milli sigorta şirketi(miz): Halk Sigorta Türk A.Ş.

fatihkahya“İktisadi hayatımıza karışan yeni bir müessese: Halk Sigorta Türk Anonim Şirketi.

Bu milli müessesenin kuruluş gayesi, müessisleri (kurucuları) ve hususiyetleri (özellikleri).”

“1944 yılının birinci günü, yeni sene ile beraber doğan ve faaliyete geçen Halk Sigorta Türk Anonim Şirketi iktisadi mahfillerde büyük bir ilgi ile karşılanmıştır. Anadolu ve Güven sigorta şirketleri gibi Türkiye’nin iktisadi hayatında büyük bir rol oynamakta bulunan tecrübeli ve kuvvetli müesseseler yanında, Ankara Sigorta Şirketi ve yeni kurulmuş olmasına rağmen yarattığı orijinal hareketlerle birdenbire ve her yerde nazarı, dikkati çeken Doğan Sigorta Şirketi, memleketi sigortacılık bakımından bir hayli doldurmakta idiler. Bunların fevkinde Milli Reasürans da sigortacılarımıza ve sigortacılığımıza bir okul vazifesi görmüş, bütün bu şirketleri desteklemiştir.

Şimdi de iktisadi hayatımıza yeni bir sigorta şirketi katılmıştır… Evvela şu ciheti tebarüz ettirelim ki Halk Sigorta Şirketi bütün diğer müesseselerimizden bazı özellikleriyle ayrılmaktadır. Bu da sermayesinin bankalar veya devlet teşekkülleri tarafından değil, halk arasından ve ticaret piyasamızda tanınmış şahsiyetler tarafından temin edilmiş olmasıdır. Bu keyfiyet, memleket iktisadiyatının ve sigortacılığın muazzam bir terakkisi demektir. Böyle bir işe yalnız teşebbüs etmek dahi başlı başına bir şaheserdir. Zira bu, memlekette şahsi ve milli ticaretin dev adımlarla inkişaf ettiğine delildir.

Her ne kadar sigorta şirketleri her şeyden evvel bir ticaret şirketi iseler de, bunların memleketin milli servetlerini korumak ve emniyet altına almak gibi kutsal bir de gayeleri vardır ki bu yeni teşekkül bize bu bakımdan da kıvanç vermiştir. Bu hizmetinin yanında Halk Sigorta Şirketi’nin kendi programında, devletin takip ettiği iktisadi prensiplere müzahir olmak (desteklemek, yardım etmek) ülküsü de hiç şüphesiz mevcuttur…

Şirketin kurucuları

Bu anonim şirketi kurmuş olan yedi şahsiyete gelince, bunlar her ne kadar maruf (bilinen) kimseler ise de, biz bu zevatın çok kısa biyografilerini okuyucularımıza sunmayı faydalı gördük.

Ahmet Kara: Müessesenin idare meclisi reisi olan Ahmet Kara, İstanbul piyasasının ve Türkiye’nin iyi tanıdığı iktisadi bir simadır. Bilinen bir tüccar olmakla beraber İstanbul Ticaret Odası’nın da ikinci reisidir. İdare etmekte bulunduğu Şark Deri Türk Anonim Şirketi deri piyasamızda birinci sınıf bir rol oynamaktadır. Ahmet Kara, memleketin çeşitli toplumsal kuruluşlarındaki müsbet faaliyetleriyle de meşhurdur.

Âkil Ergüven: Müessesenin reis vekili, yüksek mühendis ve müteahhittir. Avrupa ve bilhassa Amerika ile büyük taahhüt işleri yapan Âkil Ergüven, icraatlarında dikkati, iş hayatında dürüstlüğü ile tanınmış ve muvaffak olmuş bir iş adamıdır.

Nihat Rutkay: Müessesenin murahhas azası olan bu genç sigortacı, milli sigortacılığımızın 15 senede yetiştirdiği elemanlar içinde özel bir yere sahiptir. Union, Anadolu ve Doğan sigorta şirketleriyle teşriki mesai ederek uzun yıllar çalışmış ve bu mesleğin ince noktalarını kavramış bulunan Nihat Rutkay, işinde takip fikrine sahip, atılgan ve cesur olarak tanınmaktadır. Müteşebbislik özelliğiyle de kurucular arasında en büyük yeri işgal ettiği şüphesizdir.

İsmail Nişli: Eski Aydın Demiryolları mümessilliğini yapmış olan bu zat, halen birçok ecnebi fabrikaların Türkiye mümessilidir ve İzmir’deki Endüstriyel Türk Anonim Şirketi’nin de kurucularındandır. Tanınmış ve bilinen bir iş adamıdır.

M. Bedrettin Tümay: Yüksek mühendis ve mimar olan bu kurucu zat, devlet merkezimizdeki belli başlı birçok binaları taahhüt ve inşa eden tanınmış bir şahsiyettir.

Sadi Batu: İş Bankası’nın merkez müdürlüğünü uzun yıllar muvaffakiyetle idare etmiştir. Siba Anonim Şirketi’nin de kurucularındandır. Bankacılıktaki ihtisası meşhurdur.

Ziya Ardoslu: Bu kurucu da İstanbul ticaret hayatında tanınmış bir şahsiyettir.

Şirketin aktif müdürlüğüne tayin edilmiş olan Sadettin Barlas da sigortacılık aleminde adı anılan bir sigortacıdır. Sadettin Barlas, Yüksek İktisat ve Ticaret mektebi mezunu olup bir müddet Reasürans’ta çalışmış ve şirketi tarafından ihtisasını artırmak üzere İsviçre’ye gönderilmiştir. Dönüşte Reasürans’ta ve hayat sigortası branşında şef olarak birkaç sene çalıştıktan sonra İktisat Vekaleti (Bakanlığı) Sigortalar Müdürlüğü aktüerliği vazifesine tayin edilmiştir. Güven kazanmış faal bir sigortacıdır.

Şirketin merkezi Ankara’da, muamelat merkezi Galata’dadır. 500 bin liralık bir sermaye ile işe başlamış olan Halk Sigorta Türk Anonim Şirketi, iki üç aylık kısa bir zamanda bile umumi itimat ve emniyeti yaratmaya muvaffak olmuştur. Biz de müesseseye başarılar dileriz…”

1944 yılı Nisan ayında yayınlanan bir iktisat dergisinde Halk Sigorta Türk Anonim Şirketi hakkında yer alan yazıyı bazı kelimelerin günümüzdeki anlamlarıyla verdik. Tam 70 yıl önce kurulan Halk Sigorta, İktisadi Yürüyüş Dergisi’nde bu şekilde tanıtılmıştı.
FATİH KAHYA / SİGORTALI

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

SON EKLENEN HABERLER