26 Mayıs 2024, Pazar
spot_img

Yatırım fonları finansal raporları artık KAP aracılığıyla duyurulacak

chart2Yatırım fonları finansal raporlarına ilişkin olarak yeni düzenlemeye gidildi. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan duyuruya göre, yıllık finansal tabloların kamuya açıklanmasına ilişkin süre 60 gün olarak belirlenirken, finansal tabloların Türk Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanma yükümlülüğü de kaldırıldı. Yeni tebliğe göre, finansal raporlar KAP üzerinden yayımlanacak ve 5 yıl süreyle kamuya açık tutulacak.

30.12.2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2) ile yatırım fonlarının finansal raporlamalarda uygulayacakları esaslar güncellendi. T

ebliğ ile getirilen düzenlemeler şöyle:

1)Yatırım fonlarının finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarının esas alınması hüküm altına alındı.

2)Finansal rapor tanımı yapılarak, bu kapsama finansal tablolar, sorumluluk beyanları ve portföy raporları alındı. Fiyat raporları ve portföy dağılım raporlarından oluşan portföy raporları, fon portföylerinde yer alan varlıkların değerlenmesine ve değerlemeler sonucunda hesaplanan fon portföy ve toplam değerlerine ilişkin bilgileri içeren raporlar olarak düzenlendi. Fiyat raporlarının, pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içerecek şekilde hazırlanması düzenlendi.

3)Menkul kıymet yatırım ortaklıkları da, portföylerindeki varlıkların değerlemesi, fiyat raporları ve haftalık raporların hazırlanması hususlarıyla sınırlı olarak Tebliğ kapsamına alındı. 4

)Yıllık finansal tabloların kamuya açıklanmasına ilişkin süre, hesap döneminin bitimini takiben 60 gün olarak belirlendi. Finansal tabloların Türk Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanma yükümlülüğü kaldırılarak, kamuya açıklama yükümlülüğünün Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda gerçekleştirilmesi öngörüldü. Bu tabloların internet sitesinde en az 5 yıl süreyle kamuya açık tutulması yükümlülüğü getirildi.

5) İlk uygulama yılı olan 2013 için yıllık finansal raporlarının kamuya açıklanmasına ilişkin olarak Tebliğ ile belirlenen 60 günlük süreye ilave 30 gün süre verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

SON EKLENEN HABERLER