18 Nisan 2024, Perşembe
spot_img

Yangın sigortası ve Yangın Mali Mesuliyet Poliçesi neleri kapsıyor?

İş yerlerinde yangın sigortasıyla teminat altına alınan hasarların yanı sıra 3. şahıslara ait varlıkların hasarları da güvence altına alınabiliyor. Yangın sigortasına eklenen İşyeri Yangın Mali Mesuliyet Poliçesi kapsamında yerleşim alanlarına yakın veya sanayi bölgesi gibi kalabalık yerlerdeki tesis ve depolarda çıkan yangınlar, başka yere sıçradığında hasarlar karşılanıyor. Peki sigorta şirketleri bu gibi durumlarda nasıl bir pozisyon alıyor? Şirketlerin ve 3. şahısların hukuki hakları neler? Corpus Sigorta blog sayfasında bu soruların cevaplarını veriyor…

Sigorta sektöründe yangın, “Dost olmayan ateş” olarak tanımlanıyor. Katastrofik, yıkıcı etkisi olan yangınlarına karşı sigorta poliçesinde yangın riskine ilişkin teminat bulunan konutlar, ticarethaneler, sınai tesisler, araçlar ve tarımsal üretime konu olan alanlar (ekili alanlar, seralar, meyve bahçeleri, arı kovanları vb.), büyükbaş-küçükbaş hayvan gibi varlıklarda oluşan maddi zararlar, hasar tespit çalışmaları sonucunda sigorta şirketlerince poliçe şartlarına göre tazmin ediliyor. Bir tesiste çıkan yangının diğer iş yerlerine ya da yaşam alanlarına sıçraması sonucu oluşan hasarların tümü Yangın Mali Mesuliyet Poliçesi kapsamında karşılanıyor. 

Peki nedir bu poliçenin kapsamı?

İşyeri Yangın Mali Mesuliyet Poliçesi nedir?

Konut sigortalarında Komşuluk Sorumluluk Teminatı olarak yerini alan İşyeri Yangın Mali Mesuliyet Poliçesi, sigorta şirketlerinin işyeri poliçesi teminatları arasında yer alıyor. Gerçek ya da tüzel kişilerin kendilerinin ya da 3. şahıslara verebilecekleri her türlü fiziksel ve maddi zararlar nedeniyle oluşan tazminat talepleriyle ilgili sorumluluklar, İşyeri Yangın Mali Mesuliyet Poliçesi’nin kapsamına giriyor. Poliçe, yangın sigortası kapsamında yangından etkilenen diğer konut ve işyerlerinin zararını karşılıyor.

Hukuki sorumluluk işverende

Yasalar, işyerinde meydana gelebilecek yangın vakalarına yönelik hukuki sorumluğu işverene veriyor. Yangın sigortası kapsamında yapılan İşyeri Yangın Mali Mesuliyet Poliçesi, kiracı olarak bulunulan binalarda, sigortalı kiracının sorumluluğunda meydana gelebilecek hasarları, poliçede belirtilen rizikolar dahilinde teminat altına alıyor. 

İki farklı açıdan İşyeri Yangın Mali Mesuliyet Poliçesi

İşyeri Yangın Mali Mesuliyet Poliçesi iki farklı kapsamda değerlendiriliyor. Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu açısından bakıldığında bu poliçe, kiraya verilen binalarda sigortalı mal sahibinin sorumluluğundan meydana gelebilecek hasarlar, poliçede belirtilen rizikolar dahilinde teminat altına alıyor. Komşuluk mali sorumluluğu açısından, mal sahibi veya kiracı olarak bulunulan binalarda meydana gelebilecek hasarların komşu bina ve mallara zarar vermesi halinde sigortalının sorumluluğu, poliçede belirtilen rizikolar dahilinde teminat altına alınıyor.

Mecburi ve isteğe bağlı teminatları bulunuyor

İşyeri Yangın Mali Mesuliyet Poliçesi kapsamında ticari, sınai ve sivil rizikolar yer alıyor. Teminat konusu hanesinde sorumluluk yazan bu poliçenin mecburi teminatları yangın, yıldırım ve infilak olarak sıralanıyor. Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyet ve terör, dışardan gelen su taşkınları ve duman hasarları ise isteğe bağlı teminatlar arasında yer alıyor. 

İşyeri Yangın Mali Mesuliyet Poliçesi rizikoları neler?

Sivil Rizikolar: Üretim ve satış amacı ile kullanılmayan, sadece mesken olarak kullanılan binalar ve içindeki muhteviyat sivil rizikolar olarak tanımlanıyor. Devlet daire ve kurumları ile belediyelerin sahibi bulundukları ve sadece büro olarak kullandıkları yerler ve ibadethaneler de sivil riziko sayılıyor.

Ticari Rizikolar: Depolama ve satış amacı ile kullanılan binalar ile içerisinde her türlü ticari faaliyetin yapıldığı binalar ve içerlerindeki muhteviyat, ticari rizikolar olarak adlandırılıyor.

Sınai Rizikolar: Üretim amacı ile kullanılan binalar ile içerisinde her türlü sınai faaliyetin (üretim, depolama, satış) yapıldığı binalar ve içerlerindeki muhteviyat sınai rizikolar olarak adlandırılıyor.

Komşu zararlarını teminat altına alıyor

İşyeri yangın sigortası yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin doğrudan neden olacağı maddi zararları, sigorta bedeline kadar teminat kapsamına alan yangın sigortaları, ek poliçelerle teminat altına aldığı hasarları genişletiyor. İşyeri Yangın Mali Mesuliyet Poliçesi, yangının oluştuğu bölgede komşulara verilen zararları güvence altına alıyor. Bu kapsamda komşu işyerlerinin ve yerleşim alanlarında konut ve iş yerleri ve içindeki eşyalarda oluşan zararlardan dolayı komşulara karşı doğan yasal sorumluluklar teminat altına alınıyor. Bu teminatla poliçede belirtilmek şartıyla tesiste kiracı pozisyonunda faaliyet gösteren işyerlerinin mal sahibine karşı sorumlulukları da teminata dahil ediliyor.

Kiracının kayıpları karşılanıyor

Sigorta şirketlerinin sunduğu İşyeri Yangın Paket Sigortası kapsamında işyerlerinin bina ve bina içindeki mal varlıkları ve çalışanlar yangın, deprem, fırtına, sel ve su baskını gibi risklere karşı teminat altına alınıyor. İşyeri Yangın Mali Mesuliyet Poliçesi, bu ek teminatı karşılıyor. Tesiste meydana gelen yangın hasarı nedeniyle hem malik hem de kiracının uğrayacağı kira kayıpları, poliçede yazılı şartlar ve limitler kapsamınsa teminat altına alınıyor. İşyeri sigortasına İşyeri Yangın Mali Mesuliyet Poliçesi’nin dahil edilmesi halinde yangın, infilak, duman, dahili su, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör risklerinin gerçekleşmesi sonucu komşu işyerlerine verilebilecek zararlar da güvenceye alınıyor.

Ek teminatlarla kira kaybı da karşılanıyor

Öte yandan yangında oluşan hasar nedeniyle işyerinin geçici olarak başka bir yere taşınması durumunda da Alternatif İşyeri Masrafları teminatı yapıldıysa poliçedeki şartlar ve limitler kapsamında yapılan masraflar karşılanıyor. Yangın hasarı nedeniyle iş yerinde faaliyetlerin durması nedeniyle uğranan zarar İş Durması ek teminatının alınması halinde sigorta şirketince ödeniyor. İşyeri Sigortası teminatına Kira Kaybı ek teminatının dahil edilmesi halinde kayıplar da güvence altına alınıyor.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

SON EKLENEN HABERLER