26 Mayıs 2024, Pazar
spot_img

Vakıf ve sandıklardan BES e aktarılan tutarlara vergi istisnası

vakifemeklilikMaliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, vakıf, sandık ve derneklerden Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) yapılan aktarımlar ve tevkifatlarla ilgili bir sirküler yayımladı. 27.11.2013 tarihli Gelir Vergisi Sirküleri/92’de, 6327 sayılı Kanunun 30. maddesi ile 4632 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinin dernek, vakıf, sandık ve diğer kuruluşlardan BES’e yapılacak aktarımlar hakkındaki 5. ve 6. fıkraların değiştirildiği kaydedildi. Buna göre, yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri nezdinde 16.4.2012 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlar (plan esaslarına göre aktarım tarihine kadar mutat yapılan ödemeler nedeniyle oluşanlar dahil), 31.12.2015 tarihine kadar kısmen veya tamamen BES’e aktarılabilecek. Sirkülerde, “Belirlenmiş katkı” esasına göre yürütülen emeklilik taahhüt planlarından yapılan aktarımlarda ilgili kuruluşun yetkili organlarınca karar alınması şartının aranmayabileceği ifade edilirken, 5. fıkra kapsamında BES’e aktarılan tutarların, Gelir Vergisi’nden de müstesna olduğu belirtildi.

Sistemden çıkışta % 3,75 tevkifat

Sirkülerde, yapılacak Gelir Vergisi tevkifikatları ile ilgili olarak şu bilgiler verildi: “Müsteşarlıkça uygun görülen programlı geri ödeme (PGÖ) tutarları hariç, aktarım tarihinden itibaren üç yıl içinde katılımcı tarafından malûliyet ve ölüm haricindeki bir nedenle, aktarılan birikimlerin bir kısmının veya tamamının alınarak sistemden çıkılması durumunda, aktarım nedeniyle istisnadan yararlanılan tutar üzerinden yüzde 3,75 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılır. Aktarım yapan üyelerin sistemde kazanacakları süreye ve üyelerden sosyal güvenlik sistemi ve tabi olduğu vakıf senedi kapsamında emeklilik hakkı kazanmış olanların aktarım sonrası sistemde emeklilik hakkı kazanacağı yaşa ilişkin esas ve usuller Müsteşarlıkça belirlenir.”

Sirkülerde, ayrıca Kanun hükümleri çerçevesinde; yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu (VASA) veya sair ticaret şirketleri nezdinde 16.4.2012 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin olup, 6327 sayılı Kanunun 30. Maddesi’nin yürürlük tarihi olan 29.6.2012 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar BES’e aktarılan tutarların, aktarım aşamasında Gelir Vergisi’nden istisna edileceği bildirildi.

Vakıf ve sandıklardan BES’e aktarımlarda tevkifat nasıl olacak?

• 9.6.2012 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar yapılan aktarımlar için; 18.4.2013 ve sonrasında aktarım tarihinden itibaren üç yıl içinde birikimlerin bir kısmının veya tamamının alınarak BES’ten çıkılması durumunda aktarım nedeniyle istisna edilen getiri tutarlarının tamamı üzerinden, çıkış aşamasında ilgili emeklilik şirketi tarafından yüzde 3,75 oranında tevkifat yapılacak.

• Katılımcı tarafından malûliyet ve ölüm nedeniyle sistemden çıkılması veya aktarım tarihinden itibaren bireysel emeklilik sisteminde üç yıl kalındıktan sonra sistemden çıkılması durumunda, aktarım nedeniyle istisna edilen getiri tutarları üzerinden tevkifat yapılmayacağı gibi, Hazine Müsteşarlığınca uygun görülen programlı geri ödeme tutarları da tevkifat uygulamasına konu olmayacak.

• 3 yıl içerisinde aktarılan birikimlerin bir kısmının veya tamamının alınarak sistemden çıkılması durumunda istisna edilen getiri tutarının, programlı geri ödeme tutarına isabet eden kısmı haricindeki tutar üzerinden yüzde 3,75 oranında tevkifat yapılacak.

• 29.6.2012 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar yapılan aktarımlar için, aktarım tarihinden itibaren üç yıl içinde sistemden çıkılması durumunda, madde kapsamında yapılan aktarım sonrasında bireysel emeklilik sisteminde elde edilen irat tutarları üzerinden yüzde 15 oranında tevkifat yapılacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

SON EKLENEN HABERLER