13 Haziran 2024, Perşembe
spot_img

Türkiye sigorta sektöründe yeni ufuklar açan Anadolu Sigorta

anadolu-sigortaAnadolu Sigorta’nın kuruluş evrelerini okuyucularıyla paylaşan Araştırmacı Yazar Fatih Kahya, şirketin ilk olarak yangın, nakliye ve kaza sigortaları ile işe başladığını, 1927 yılından itibaren ise hayat branşında da faaliyet göstermeye başladığını belirtti. Kahya, bu tarihten itibaren şirketin sigorta çeşitlerinin artırdığını, hayat ve elementer alanda sigorta ürünleri sunduğunu açıkladı. Anadolu Sigorta’nın tam manasıyla olgunlaşarak sigortacılığın bütün şubelerinde her türlü talep ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir gelişim ve büyümeye eriştiğini söyleyen Kahya, İkinci Dünya Savaşı ortamında bile Anadolu Sigorta’nın adımlarını ileriye doğru atabildiğine işaret etti. Fatih Kahya, SİGORTALI dergisindeki köşe yazısında şunları ifade etti:

“‘Anadolu Türk Anonim Sigorta şirketi, memleketimizin en değerli ve ileri mali müessesesi olan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile iktisadi bünyemizde birçok feyizli eserler yaratmış bulunan Türkiye İş Bankası’nın müessesesidir.

Dahili nizamnamesi İcra Vekilleri Heyeti’nin 8 Mart 1925 tarihli toplantısında kabul edilerek Türkiye Cumhuriyeti Riyaseti’nin yüksek kabulüne mazhar olmuş ve 18 Mart 1925’te Ankara 1. Noterliği’nce tescili yapılarak 1 Nisan 1925 tarihinden itibaren şirket sigorta muamelatına başlamıştır. Anadolu’nun  (sigorta şirketi) sermayesi 500 bin liradır. Bu sermaye her biri 20 lira ihraç kıymetinde 25 bin hisseye ayrılmıştır.

Şirketin faaliyet gösterdiği branşlar

Anadolu Sigorta şirketi, yangın, nakliye ve kaza sigortaları ile işe başlamış ve 1927 senesinde hayat kısmını tesis ederek bu branşta da faaliyete geçmiştir. Kıymetli yöneticilerin iyi ve dirayetli idaresi ile kısa zamanda muamelatı genişleyip büyüyen, teminatı, ihtiyatları, teşkilat ve tekniği kuvvetlenen bu milli müessese kurulduğu tarihe kadar memleketimizde sigorta edilmeyen, ticari, mali, iktisadi ve içtimai bünyemize önemli zararlar veren birçok riskleri sigorta etmek imkânlarını temine ve bu suretle milli servetimizi korumaya muvaffak olmuştur.

Anadolu Sigorta şirketinin 1927 senesinden itibaren tatbike başladığı bu sigortalar arasında; zelzele, yıldırım, havagazı iştiali (tutuşması/parlaması), uçak, pilot ve yolcuların sigortalanması, atölye, fabrika, maden ocakları gibi iş yerlerine, ticarethane, bankalar ve mesleki teşekküllerde çalışan bütün memur ve müstahdemlere ölüm ve maluliyet hallerinde tazminat ödenmesi, belirli bir yaşa vardıktan sonra tekaüt maaşı verilmesi, hastalık zamanında hastane parası ile tedavi ücreti ve günlük tazminat verilmesini temin eden grup sigortalarını, öksüz ve yetim kalan çocuklara tahsil (eğitim) parası, evlenecek kızlara cihaz (çeyiz) parası, ihtiyarlıkta veya maluliyet halinde ödenmesi gereken birçok hayat sigorta şekillerini, her müessesede toplu olarak çalışanların uğrayacakları kazalardan dolayı iş sahibine gelecek mali mesuliyeti temin eden kolektif iş kazaları sigortalarını sayabiliriz.

Bu yeniliklerle Anadolu Sigorta şirketi, kuruluşuna kadar sınırlı ve belirli bir daire içinde ve klasik tarzda yürüyen Türkiye sigortacılığında, şüphesiz yeni sahalar, yeni ufuklar açmış ve bugün her müesseseyi, her aileyi, her ferdi her zaman uğrayabilecekleri her türlü afetlerin maddi, manevi zarar ve acılarından koruyabilecek bir kudret kazanarak milli servetin korunmasına hizmet eden en büyük sigorta şirketi olmuştur.

Anadolu Sigorta şirketinin ilk idare meclisi reisi, şirketin kurulmasında öncülük eden İzmir milletvekili Celal Bayar’dır. Celal Bayar’ın değerli ve isabetli irşat (yol gösterme) ve direktifleri ile Anadolu Sigorta şirketi kısa bir zamanda Türkiye sigortacılık ailesinin en ileri ve en kudretli bir uzvu olmuştur.

Celal Bayar’ın 1932 senesinde İktisat Vekaleti (Bakanlığı)’ne tayini ile boşalan reislik koltuğuna Rize milletvekili Fuat Bulca seçilmiştir. Fuat Bulca’nın istifa etmesinden sonra Emekli General Şefik Türsan daha sonra da Kadri Musluoğlu reislik görevini üstlenmiştir.

Şirketin ilk müdürlüğüne 16 Mart 1925’te Ahmet Vefik Sertel tayin edilmiştir. Anadolu Sigorta şirketinin dahili ve harici (iç ve dış) muamelatı ile idari ve teknik teşkilatının tamamlanmasında ve olgunlaşmasında birinci müdüriyet heyetinin değerli gayret ve hizmetleri geçmiştir.

Ahmet Vefik Sertel’in 14 Nisan 1928’de şirket fen müşavirliğine tayin olmasından sonra açılan müdürlüğe şimdi (1944 yılı) Milli Reasürans şirketi direktörü olan Rabbani Fehmi Tunaman tayin edilmiştir.

İdari ve teknik teşkilatının gücü ve genişliği 8 milyon 458 bin 220 lira 61 kuruşa ulaşan sermaye ve umum ihtiyatlarının verdiği tam emniyet, temin ettiği iş hacminin ehemmiyeti itibariyle Anadolu Sigorta şirketinin Türkiye sigortacılığında işgal ettiği mevkii aşağıdaki rakamlar açıkça ortaya koymaktadır:

Anadolu Sigorta şirketi, 1943 senesinde 30 bin 762 mektup almış ve 23 bin 602 mektup göndermiştir. Aynı yıl içerisinde yapılan poliçe ve zeyilnamelerin toplamı da 101 bin 577’dir. Bu rakamlar Anadolu Sigorta şirketinin tam manasıyla olgunlaşarak sigortacılığın bütün şubelerinde her türlü talep ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir gelişim ve büyümeye eriştiğini apaçık ortaya koymaktadır.’

Mirat Yenel 1944 yılında, günümüzden 70 yıl önce, Anadolu Sigorta’yı bu şekilde tanıtmıştı. 1 Nisan 1925’te faaliyete başlayan Anadolu Sigorta, Mirat Yenel’in ifade ettiği gelişmeyi kısa sürede yakaladı. Şirketin acentelik sayısı 1930’da 109, 1935’te 256, 1940’ta 271, 1943’te 275’e ulaşmıştı. İkinci Dünya Savaşı ortamında bile Anadolu Sigorta adımlarını ileriye doğru atabildi.”
anadolu_fatih

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

SON EKLENEN HABERLER