17 Haziran 2024, Pazartesi
spot_img

Sektörde rekabet yine arttı; ilk 10 şirkete büyük görev düşüyor

baturalppamukcuTürk sigorta sektöründe özellikle son üç ayda rekabetin çok fazla olduğuna dikkat çeken Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu’ya göre, sektörde aşırı rekabet ve kârsızlık gibi sorunların aşılması için sıralamada ilk 10 sırada yer alan sigorta şirketlerine büyük görev düşüyor. Türk sigorta sektöründe yıllardır şirket sayısından tutun, mevzuattaki gelişmelere, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini kıskandıracak sermaye yeterliliği uygulamalarına kadar çok şey değişmesine karşın, değişmeyen tek şey, sektördeki şirketler arasındaki kıyasıya fiyat rekabeti ve bunun neden olduğu kârsızlık. Gerçi, bu konuda da 2013 başından itibaren şirketlerin geçmişe göre daha sağduyulu davrandıkları ve başta trafik sigortaları olmak üzere bazı branşlarda fiyatları yükselttikleri gözlendi. Ancak, son aylarda eski alışkanlıkların yeniden depreştiği ve sektörde rekabetin arttığı bazı sigortacılar tarafından dile getirilmeye başlandı.

SİGORTALI’nın bu ayki kapak konuğu Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu. Türk sigorta sektöründeki güncel gelişmeler ve Türk Nippon Sigorta ile ilgili sorularımızı yanıtlayan Pamukçu, sektörde özellikle son üç aydaki rekabetin çok fazla olduğuna dikkat çekiyor. Son üç aylık dönemde, bu yıl tüm yazılan primlerin yaklaşık yüzde 20’sinin yazıldığına dikkat çeken Pamukçu, bu rekabetin sektörün kârlılığını da olumsuz etkileyeceğini söylüyor. Pamukçu’ya göre sektörde aşırı rekabet ve kârsızlık gibi sorunların aşılması için hayat dışı sektördeki sıralamada ilk 10 sırada yer alan sigorta şirketlerine büyük görevler düşüyor. “Hayat dışında sektörün ilk 10’u toplam prim üretiminin de yaklaşık yüzde 75’ini gerçekleştiriyor. Bu şirketler, prim yazma isteklerine paralel, kârlı olma isteklerini de ön planda tutarlarsa sektörün kârlılığı artar” diyor Pamukçu.

Son 3 aylık rekabet bir kenara bırakılırsa sektörün son dönemlerde kasko sigortalarında, doğru risk seçimi, dengeli portföy dağılımı, riske uygun fiyatlama, hasar maliyetlerini düşürücü yönde alınan tedbirler ile teknik kârlılığı olumlu yönde etkileyecek adımlar attığını belirten Pamukçu, “Kasko sigortalarında genel olarak görülen teknik iyileşme konsolide sonuçların da olumlu olmasına yol açtı. Bu branşta, 2012 yılının ilk yarısında yüzde 2,21 olarak gerçekleşen teknik zarar oranı, 2013 yılının aynı döneminde yüzde 14,19 teknik kâra döndü” diyor.

Trafikte eksik fiyatlama sürüyor

Trafik sigortalarında ise yetersiz ve eksik fiyatlamanın olduğuna dikkat çeken Pamukçu, şunları söylüyor: “Bir yandan şirketlerin bu teminat dolayısıyla üzerlerinde taşıdıkları limitler artarken, primlerin aynı oranlarda artmaması ve bedeni tazminat ödemelerindeki artış trafikteki zararı körüklüyor. Trafik sigortalarında 2012 yılının ilk yarısında yüzde 26,4 olarak gerçekleşen teknik zarar oranı, 2013 yılının aynı döneminde yüzde 19,01 olarak gerçekleşti. Bu branşta zarar, 2013 yılı ilk yarısında azalarak da olsa devam etti.” 2013 yılı sonunda sigorta sektörünün konsolide sonuçlarındaki teknik kâr veya zarar gerçekleşmesinin, özellikle trafik ve kasko sigortalarındaki teknik sonuçlara paralel olacağını ifade eden Pamukçu, sektörde risk seçimi konusunda kasko sigortasındaki iyileşmenin süreceğini kaydediyor.

2014’te büyüme hızı düşer

Pamukçu, Türk sigorta sektörünün, bu yılın ilk 9 ayında nominal olarak büyümekle birlikte büyümenin lokomotifinin prim üretimini yaklaşık yüzde 43 artıran trafik (kara araçları sorumluluk) olduğunu vurguluyor. Sektörün, yıl sonunda yüzde 23-24 büyümesini beklediğini ifade eden Pamukçu, 2014’te ise büyüme hızının düşeceğini ileri sürüyor.Pamukçu’ya göre, bunun da temel sebebi sektördeki büyümeyi domine eden trafik sigortasında, 1 Ocak’tan itibaren serbest tarifeye geçilecek olması. Serbestleşme ile birlikte söz konusu branşta fiyatların gelecek yıl bir miktar düşeceği, bunun da sektörün genel büyüme hızını aşağıya çekeceği düşüncesinde Pamukçu.

Türk Nippon Sigorta ile ilgili olarak da görüşlerini aldığımız Pamukçu, Türk Nippon’un özellikle 2013 yılından başlamak üzere şirkete ve paralelinde satış kanallarına gelir getirecek her branşta etkin bir oyuncu olmayı hedefini gerçekleştirdiğini söylüyor. Sermayedarın da şirketin 2013 yılı performansından çok memnun olduğunu ifade eden Pamukçu’nun verdiği bilgilere göre, bu yılın ilk 9 ayında teknik kâr yani olağan faaliyetlerinden kâr eden Türk Nippon Sigorta’da kârlılığın artırılması amacıyla bu yıldan itibaren radikal değişikliklere imza atılmış. Öncelikle, kasko ve trafik sigortalarından oluşan ‘motor sigortaları’nın geçen yıl yüzde 70 olan payı, bu yıl yüzde 55’e gerilemiş; buna karşın 2012’de yüzde 30 olan motor dışı branşların payı ise yüzde 45’e yükselmiş. İlk 9 ayda prim üretimi nominal olarak yüzde 40 artan şirket, motor dışı branşlarda ise yüzde 96 büyümüş. Türk Nippon Sigorta, motor dışı branşlar içinde de bu yıl ağırlığı yangın, mühendislik, sorumluluk vs. branşlara vermiş.

Motor dışının payı artacak

Türk Nippon Sigorta, 2013’ün ilk 9 ayında teknik kâr etmesine karşın, bilanço zararına (net dönem zararı) uğramış. Bu zararın temel nedeni olarak Türk Nippon Sigorta’da genel giderlerden kaynaklandığını işaret eden Pamukçu, üretim hacminin de yeterli düzeyde olmamasının zararın oluşmasında etken olduğunu vurguluyor. Pamukçu, 2014 ylında başa başı yakalayıp, genel giderleri karşılayacak bir üretim hacmine ulaşmayı ve bilanço kârı da elde etmeyi hedeflediklerini vurguluyor.

2013 yılını 45-50 milyon TL prim üretimiyle kapatacaklarını belirten Pamukçu, 2014 yılında ise 75-80 milyon TL prim üretimi hedeflediklerini söylüyor. Motor dışı branşların, toplam üretim içindeki payını gelecek yıl da artırmayı sürdüreceklerini ifade eden Pamukçu, “Türk Nippon Sigorta olarak poliçe yazarken artık daha seçici davranıyoruz. 2014’te toplam prim üretiminin yüzde 50 motor, yüzde 50 motor dışı branşlardan oluşmasını hedefliyoruz” diyor.

Sağlık sigortasında etkin olacak

Sağlık sigortası branşında da ruhsat sahibi olan ancak, hali hazırda sadece “seyahat sağlık” sigortası satan Türk Nippon Sigorta, 2014’te ayakta ve yatarak tedavi ürünlerini kapsayan sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerini de satmayı planlıyor. Bu konuda fizibilite çalışması yaptıklarını belirten Pamukçu, bugüne kadar sağlık branşında rekabetin yoğunluğu ve hasar/prim oranlarının yüksekliği vb. nedenler nedeniyle seyahat sağlık dışında poliçe satmadıklarını dile getiriyor. Türk Nippon Sigorta’nın gelecek yıl internet yoluyla bazı ürünlerin satışına başlayacağını belirten Pamukçu, bu konuda şu bilgileri veriyor: “Ancak, bu kesinlikle acentelere rakip olmayacak. Acenteler de bu işin etkin bir parçası olacak. Acentenin müşterisine atmadığı bir ürünün, internet yoluyla satışını gerçekleştireceğiz ve bu satıştan acenteye de gelir yaratacağız.

İsrail’li şirketlerle sıkı işbirliği

Türk Nippon Sigorta’nın aynı zamanda İsrailli şirketler ile de sıkı işbirliği içinde olduğunu vurgulayan Pamukçu,“Carlsberg-Tuborg’un kurumsal işlerinin sigortalarını ve Bank Pozitif’in sigortalarını yapıyoruz. Ayrıca, brokerlerle de yoğun olarak çalışıyoruz” diye konuşuyor.

Türk Nippon Sigorta, 1 Mayıs 1991 tarihinde 25 milyar TL sermaye ile Türkiye Kalkınma Bankası ve Japonya’nın en büyük sigorta şirketi Nippon Fire & Marine ortaklığı ile kuruldu. 6 Ekim 1998 tarihinde Sümerbank tarafından yüzde 85,22 oranındaki hisselerin satın alınmasıyla, sermaye yapısında büyük bir değişiklik gerçekleşen Türk Nippon Sigorta’nın diğer ortakları yüzde 10 hisse ile Türkiye Kalkınma Bankası ve yüzde 4,78 hisse ile Nippon Fire & Marine oldu. 2000 yılında yüzde 96,24 hissesi Tasarrufu Mevduat Sigorta Fonu’na geçen Türk Nippon Sigorta, 2001 yılının Ekim ayında HNS grup tarafından satın alınmış ve Kasım 2008 tarihine kadar HNS Grup bünyesinde kaldıktan sonra, çoğunluk hissesi Harel Grup tarafından satın alındı. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) verilerine göre, bu yılın 9 ayında 28 milyon TL düzeyinde prim üretimi gerçekleştiren Türk Nippon Sigorta hayat dışı sektörde yüzde 0,18 Pazar payıyla 34. sırada yer alıyor.

2014’te tarım sigortası satmayı planlıyor

Dr.E.Baturalp Pamukçu’dan aldığımız bilgilere göre, Türk Nippon Sigorta, 2014 yılında toplam dağıtım kanalları içinde banka yoluyla satışın (bankasürans) payını da artırmayı planlıyor. Bu alanda, Bank Pozitif ile çalışan Türk Nippon Sigorta, gelecek yıl Anadolu Bank ve Aktif Bank ile de çalışmaya başlayacak. Bankalarla işbirliği sayesinde gelecek yıl, finansal kayıplar, eğitim ve ferdi kaza gibi bireysel sigortalarda aktif olmayı planlayan şirket, aynı zamanda 2014’te tarım sigortalarını da satmayı planlıyor. Şirket, 2013 yılında çok düşük olan bankasüransın payının, 2014’te yüzde 10’lar civarında olmasını hedefliyor.

Acentelerle aynı gemideyiz; biz kazandıkça onlar da kazanacak

Türk Nippon Sigorta olarak acenteleri en önemli iş ortakları olarak gördüklerini belirten Pamukçu şunları söylüyor: “Şirketimiz, ilk andan itibaren acentelerimizin hep yanlarında olmamız gerektiğinin bilinci ile faaliyetlerimizi sürdürüyor. Şirket olarak, acentelerimize her alanda destek olup satış motivasyonlarını destekleyecek her türlü adımı atıyoruz. Bu yıl içinde verimli üretim alanlarında portföyü arttırma stratejisine paralel olarak küçük ve büyük kampanyalara devam edeceğiz.”Son aylarda büyük tartışma konusu olan acente komisyonları ile ilgili görüşlerini açıklayan Pamukçu, “Komisyonlar, acentelerin gelir kaynağı. Türk Nippon Sigorta olarak komisyonlarda asla indirim yapmadık. Acentelerle aynı gemideyiz. Biz kazanırken, onların da kazanmasını istiyoruz” diyor.

Harel Grubu, hayat/emeklilik sektörüne de girebilir

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, Türk Nippon Sigorta’nın sahibi olan İsrail’li Harel Grubu’nun, Türkiye’de inorganik yani, şirket satın alma yoluyla büyümeyi de planladığını söylüyor. ”Ancak, bu organik büyümenin satış kanallarımıza güç katıyor olması gerekli” diyor Pamukçu. Türkiye’deki mevcut bir şirketi satın alarak hayat ve emeklilik sektörüne de girmenin de Harel Grubu’nun planları arasında olduğunu ifade eden Pamukçu, uzun soluklu bakmaları halinde Türkiye’nin yabancı sermayedarlar için çok cezbedici olduğunu vurguluyor.

Royal Sun Alliance’ın Türkiye’deki global partneri oldu

Baturalp Pamukçu, Türk Nippon Sigorta’nın, 1 Aralık tarihinden itibaren İngiltere’nin dev sigorta şirketi Royal Sun Alliance’ın (RSA), Türkiye’deki global partneri olduğunu söylüyor. Pamukçu, bu anlaşmanın, Türk Nippon Sigorta’ya katkıları konusunda şunları söylüyor: “Bu işbirliği sayesinde istemiş olduğumuz segment olan oto dışı branşlarda iş yapıp, orta ve büyük ölçekli tesislerin risklerine karşı güvence vereceğiz. Ayrıca, farklı satış kanallarını da kullanmaya başlayacağız.”

Sigortacılık kariyerine Aksigorta’da başladı

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nü 1992 yılında bitiren Baturalp Pamukçu, 1996 yılında da Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sigortacılık Bölümü’nden mezun oldu. Doktorasını, 2002 yılında aynı Enstitü’nün Bankacılık Bölümü’nde yapan Pamukçu iş yaşamına 1990 yılında, sigortacılık kariyerine ise 1993 yılında Aksigorta’da başladı. Aksigorta’da çeşitli kademelerde yöneticilik yapan Pamukçu, 2003 yılında Ankara Sigorta’da Teknik, Hasar ve Bilgi İşlem Bölümlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 2008 yılında, Türk Nippon Sigorta’da Teknik, Reasürans, Hukuk, Hasar ve Bilgi İşlem’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Pamukçu, 2013 yılı başından itibaren ise Türk Nippon Sigorta’da Genel Müdür olarak görev yapıyor. Çeşitli üniversitelerde dersler de veren Pamukçu’nun bugüne kadar yayınlanan “Sigortacılıkta Risk Yönetimi”, “Kredi ve İhracat Kredi Sigortaları” ve “Sigortanın Temel Prensipleri” başlıklı üç kitabı ve yayınlanmış onbeşin üzerinde makalesi bulunuyor.

Resim sanatına düşkün; reprodüksiyon topluyor

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. Baturalp Pamukçu, sanata özellikle de resim sanatına düşkün. Fırsat buldukça, İstanbul’daki müzelerdeki etkinliklere katıldığını belirten Pamukçu, yurtdışında da Louvre, Hermitage, Uffizi gibi büyük müzeleri gezme imkânı bulmuş. Ünlü ressamların tablolarının koleksiyonunu yapmayı da seven Pamukçu, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Rembrandt, Van Gogh gibi değerli ressamların reprodüksiyonlarını satın almış. Spor dalları içinde futbola ilgi duyan ve koyu bir Galatasaray taraftarı olan Pamukçu, takımın son haftalarda aldığı başarısız sonuçlardan duyduğu üzüntüyü dile getiriyor. 7 yaşındaki oğlu ile ilgilenmeyi de çok sevdiğini dile getiren Pamukçu, yemeklerden balık, özellikle de levrek yemekten büyük keyif aldığını söylüyor. Alp SÜER

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

SON EKLENEN HABERLER