19 Temmuz 2024, Cuma
spot_img

Sektörde Endüstri 4.0: Bilge Gözler

“Biz varken pandemi yoktu, şimdi pandemi var biz yokuz, uzaktan bağlanıyoruz. Ekspertiz sürecinde pandemi bir bahane yaratmıyor, aksine hem hayat hem iş devam ediyor.”

Ekol Ekspertiz Uzmanlarından Çevre Mühendisi Salih Abdullah Arık; Makine, Risk Mühendisi Sefa Cengiz ve Makine Mühendisi Efe Eroğlu; Endüstri 4.0 kapsamında pandemi sürecinden önce AR&GE çalışmaları tamamlanan ve sahada test çalışmaları gerçekleştirilen yenilikçi ekspertiz yöntemlerini paylaştı.

Arık, Cengiz ve Eroğlu’nun ortak olarak yayınladığı “Sektörde Endüstri 4.0: Bilge Gözler” başlıklı makalesi şöyle…

Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde Ekol Ekspertiz ekibi olarak hasar ve risk yönetimi çalışmalarında yüksek teknoloji ekipmanlar ve sürdürülebilir çalışma metotlarıyla bu dönemi çalışma konforuna dönüştürdük.

En iyi delillendirme yöntemi

Mevcut koşullarda en önemli unsur, hasar ve kurtarma çalışmalarını en hızlı şekilde yönetmek ve kontrol altında tutabilmektir. Ekspertiz sürecine dahil olmak, sadece sahaya giderek fotoğraf çekmek değildir. Konusunda uzman mühendislerin, profesörlerin, bilirkişilerin, reösürörlerin ve brokerlerin de sürece dahil olmasını sağlamak çok daha verimli, tatmin edici, şeffaf sonuçlar sunar. Günümüz şartlarındaki en iyi delillendirme yöntemi; herhangi bir olaya en hızlı şekilde dahil olup süreci şekillendirirken her aşamayı kayıt altına alabilmektir.

Bu kapsamda uzaktan izleme ve yönetim süreçleri için, AR&GE çalışmaları tarafımızca gerçekleştirilen; “Ekspertiz Yönetim Yazılımı”, “Wise Eyes / Bilge Gözler”, “Profesyonel Drone Kameralar” ve “Termal Kameralar” kullanmaktayız.

Pandemi sürecinden çok önce “Wise Eyes / Bilge Gözler” projesi ile “Online Ekspertiz Yönetimi” çalışmaları başlanılmıştı. Profesyonel işletim sistemine sahip akıllı gözlük ve mobil yazılımlar ile hasara konu tüm tarafların (Eksperler, sigortalı, broker, reösürör ve/veya diğer) eş zamanlı olarak sürece dahil olması sağlanırken güvenilir ve şeffaf bir süreç yönetimi modeli oluşturduk.

Wise Eyes projesi ar-ge çalışmaları 2018 yılında başlamıştır. Projemizin temel prensibinde; tüm tarafların eş zamanlı sürece dahil olduğu, her gelişmenin şeffaf ve anlık gözlendiği; gerek duyan her tarafın ekspertiz sürecine fikir; öneri ve sorularıyla dahil olması ile zamanı kısaltırken kaliteyi artırmak olduğunu belirtmek gerekir. Hasar ve risk analizlerinde gri alanlar her zaman tartışma konusu olurken sürecin geçmişi sorgulama imkânı olmadığı gibi bir delilinin de olmaması önemli bir sorundu. Yeni uygulamamız ile çağın tüm gerekliliklerini faaliyet süreçlerine entegre ederek; tarafların hak ve menfaatlerini korumak adına Teknoloji, Bilim ve Hukukun birleştirildiği Endüstri 4.0 ürünü bir projedir.

Akıllı gözlük ile entegre çalışabilen dronelar

Wise Eyes; havacılık sektöründe kullanılan ekipmanlar örnek alınarak tasarlanmıştır. Akıllı Gözlük ve Drone’lar kullanılarak her yerden eş zamanlı görüntü ve ses aktarımı sağlayabilmektedir. Bu sayede yönetimimizde olan her çalışma konusunda Ekol Ekspertiz; çatısı altındaki uzmanların tamamı ve yetkili eksperlerin katılımı sağlamaktadır. Çalışma konusu işin her aşamasında eksperin bizzat sahaya gitmesi her zaman olanaklı değil. Ancak bu proje uygulamasında dünyanın neresinde olur ise olsun yetkili eksperin gözetim ve yönetiminde çalışmak olanaklı hale gelmektedir. Ayrıca reasürörler, sigorta şirketleri ve gerek duyulan diğer tüm tarafların konunun önem ve içeriğine göre ekspertiz çalışması veya inceleme sürecine uzaktan eş zamanlı şekilde katılmasına olanak sağlanmaktadır. Akıllı gözlük ile entegre çalışabilen dronelar ise büyük alanlarda makro bakış açısı ile incelemeleri olanaklı hale getirmektedir. Bu yöntemler ile hasar dosyaları henüz ekspertiz aşamasında iken taraflarıyla beraber incelendiğinden çok fazla zaman kazanımı olmaktadır. Konular sonradan tartışmaya açılmayacağından veya süreçler kayıt altında olacağından çalışma süreleri oldukça kısalacaktır.

Bu yöntemle her risk ve hasar incelemesi sırasında aynı kalite ve nitelikte yönlendirmeler yapılarak tüm süreç etkin yönetilmektedir. Her çalışma konumuzda uzmanlık alanına göre gerekli olan tüm personel aynı anda görev alabilmektedir. Sahadaki tek kişinin gözüyle aktarılan duruma ve konuya bilgi sahibi diğer gözler eşlik edebilmektedir.

Bugüne kadar yönetilen hiçbir hasar dosyası veya risk analizinde süreç eş zamanlı kayıt alınmadığı için reel durumun sonuca etkisi gösterilememektedir. Bu alan Risk ve Hasar sürecinde en kritik olan aynı zamanda karanlık alan’dır.  Artık karanlık alan veya kör nokta oluşması olanaklı değildir. Tüm taraflar; bildikleri, inandıkları ve görerek dahil oldukları süreçlere onay verecektir. Hukuk bakımından çok değerli bir aşamadır.

Wise Eyes ile hasar ve riskin mevcut durumu kayıt altına alınmakta ve raporlar dijitalleşmekte, bu sayede uyuşmazlık anında alınan kayıt, tarafların itiraz ve yorumlarına sınırlama getiren şekilde çözüm kaynağı olmaktadır.

Wise Eyes projemizin Ar-Ge çalışmalarının tamamlanmasının ardından marka tescili yaptırılmıştır ve Ekol Ekspertiz’ e aittir. Bu vesileyle Sigorta Eksperlerinin, Türk Sigorta Sektörü de Endüstri 4.0 devrimine dahil olması sağlanmıştır. Projede  önemli olan kritik konu ;  ekspertiz metodudur. Bu ekspertiz metodu geliştirildikten sonra ortaya çıkan Covid-19 pandemi süreci projemizi daha da önemli kılmıştır.  Pandemi sürecinde uygulamamızı kullanarak  taraflara şeffaflık sağlanmış ve pandemi dolayısıyla süreçlerin uzaması, sigortalıların geçen zaman içerisinde mağduriyetleri engellenmiştir.

Wise Eyes’ın geliştirilme sebebi pandemi değildir; aslında projemiz pandemiden önce hayata geçirilerek kullanılmaya başlanmıştır. Ancak böyle bir teknoloji ve inovasyona duyulan ihtiyacın sigorta sektörde somut olarak görülememesi sebebiyle pandemi öncesi dönemde dikkat çekmemiştir. Bizler için projenin amacı; hasar dosyalarının niteliğinin artması, gelişmekte olan ülkemizin sanayi sektörünün evrimleşmeye başlaması sebebiyle ekspertiz süreçlerinde gerekli inovasyonu sağlamaktır. Pandemi süreci sadece, Wise Eyes teknolojisinin ne kadar gerekli olduğunu bizlere somut bir şekilde göstermiştir. Proje sayesinde hasar incelemesi, kök sebep analizi ve diğer süreçlerin Ekol Ekspertiz ekipleri dışında katkı sağlayacak uzmanların da eş zamanlı dahil olması sağlanmıştır.

Süreç içerisinde incelenen şey bir hasar ise, en önemli aşama kök sebep analizidir. Bir yetkili veya bir uzman tek başına bilim dünyasının tüm verilerini veya illiyet bağını kurduracak hukuk bilgisini taşımıyor olabilir. Eğer bir sorunu çözecekse, inceleme esnasında Dünya’nın herhangi bir yerinde bulunan uzmanı, bilgi ve tecrübe sahibi olan kişileri Wise Eyes ile sürece dahil etmek fazlasıyla olanaklıdır. Bu durumda bir eksper sahada fiziken olmasa da sahadaki uzman kişi eksperin doğru yere bakan gözü olmaktadır. Artık güncel teknolojinin katkısı inkar edilemez durumdadır. Bu nedenle kaçınılmaz olarak geleneksel yöntemler terk edilerek güncel yöntemler tüm taraflarca benimsenmelidir.

İzmir depreminde sahada hasar gören binayı teknik açıdan inceleyen uzmanımıza başka şehirde ekspertiz çalışmasında olan yetkili eksperin cep telefonu veya tablet ile sürece dahil olması, çalışma süresi ve alınan kararın niteliğini değiştirmektedir. Bu çalışma için gerek duyulduğu esnada bir akademisyeni hasar müdürü ile çalışmaya eş zamanlı olarak incelemeye hemen dahil etmek olanaklıdır. Tüm bunları gerçekleştirme süresi tüm tarafların hazır olması durumunda en fazla 1 dakika olacaktır. Bu sayede her işe her zaman eksperin bizzat gitmesine gerek kalmamıştır, sahadaki gözlerinin kendisine görüntü aktarması yeterlidir.

Bu yöntemle; her ekspertiz çalışmasında en yüksek tecrübe ve bilginin etkin rol alması sağlanabilmiştir. Doğru ve gerçek zararı tespit ederken tarafların hak ve menfaatlerinin en iyi şekilde temsil edilmesi de sağlanmıştır. Bu süreçte pandemi sebebiyle proje ve uygulamalarımız beklentilerimizin de ötesinde değer yaratmış olup tüm dünyanın bir mecburiyet olarak teknolojiye mahkum oluşu bizleri avantajlı hale getirmiştir. Pandemi öncesinde bu teknolojiyi duyurma gayreti içindeyken yeterli ilgiyi görmeyen teknolojinin bir anda sektörün her alanına en ön sıradan girmiş olması değerinin anlaşılmasına da aracılık etmiştir.

Wise Eyes’ın çalışma prensibinden kısaca bahsetmek gerekirse;

  • Hasar, Risk Analizi veya Kök Sebep Analizi görevlendirmesinden sonra saha incelemesi ile birlikte yazılım üzerinden canlı ekspertiz planlaması yapılmaktadır.
  • Canlı ekspertiz planlamasının takvim üzerinde tarih ve saat olarak belirlenmesinin ardından risk veya hasar dosyası taraflarına canlı ekspertiz ile bağlantılı bir link gönderilmektedir.
  • Tarafların canlı ekspertize katılması için iletilen linke tıkladıktan sonra kısa bir form doldurması ( isim, soy isim, mail vb. ) ve KVKK bilgilendirmesini okuyarak kabul etmesi yeterlidir.
  • Canlı ekspertiz başladıktan sonra, katılan taraflar canlı ekspertiz süreci boyunca sahada yer alan personele soru sorabilirken, anlık ve etkin cevaplar ile süreci yönlendirmek olanaklı hale gelmektedir.  Ekspertiz beraber yapılabilmektedir.

Hasar ve risk yönetimine dair elde edilen bulguların ve kayıt altına alınan unsurların kolay erişebilir olması gerekmektedir. Bu kapsamda yine tasarım, projelendirme ve uygulama aşamaları tamamen tarafımızca gerçekleştirilen, tescil ettirilen profesyonel “Ekspertiz Yönetim Yazılımını” devreye alma aşamasındayız. Yeni yıl itibariyle tamamen hayata geçecek bu sistem ile hasar ve risk yönetimi, tüm taraflar için şeffaf, güvenilir, pratik ve izlenebilir hale gelecektir.

Sistemin en önemli özelliği ise akıllı cihazlar üzerinden çalışmasıdır. Dolayısıyla ekspertiz sürecinin yönetimi ve sürece dahil olabilmek için artık bir ofise değil, sadece tablet / akıllı telefon vb. mobil bir cihaza ihtiyaç duyulacaktır.

Poliçe düzenleme sürecinden tazminatın hesaplanmasına kadar tüm basamaklar yeni yazılım ile sürdürülebilir hale gelecektir.

Bu sistem ile sadece eksperler değil, reösürler / brokerlar / işletmeciler / resmi kurumlar / teknik servisler vb. tüm birimler, şeffaf – doğru – tarafsız – hızlı bilgiye ulaşabilecekler. Satın alınamayacak tek şey zamandır. Zamanı en iyi biçimde kullanmak en değerli konu olarak dünya gündeminde yerini almaktadır.  Tüm dünyanın yakalamaya çalıştığı Endüstri 4.0 şartları, tarafımızca yakından takip edilmekte ve emin adımlar ile hayata geçirilmektedir. Değişen ve gelişen iş hayatımız artık eskisi gibi olmaz. Pandemi bir sorun ise yaratılacak çözümler de konforlu yeni iş hayatımız olmalıdır.

Hasar ve risk yönetiminde büyük resmin görülebilmesi adına profesyonel drone kameralar kullanmaktayız ve elde edilen görüntüleri eş zamanlı olarak hem merkez ile hem de sürecin tarafları ile paylaşmaktayız. Merkez ofiste bulunan bir mühendis veya konusunda uzman bir akademisyen ya da reösürör ile yeni sistem üzerinden paylaşılan görüntü ve veriler, konu üzerinde farklı uzmanlık alanlarına sahip kişiler tarafından tespit yapılmasına imkan sağlamaktadır.

Ayrıca termal kameralı drone ile enerji santralleri hasarlarını incelemekteyiz. Özellikle güneş enerjisi santrallerinde termal kamera olmaksızın tespit yapabilmek mümkün değildir.

Sonuç olarak Ekol Ekspertiz , son teknoloji olanaklarıyla  tüm hasarları tek bir eksper ile değil, gerektiğinde tüm tarafların eş zamalı, eksper / mühendis / uzman / profesör / montör / bilirkişi v.b ,katılımı ile yönetmektedir. 2021 itibariyle “Wise Eyes” – “Ekspertiz Yönetim Yazılımı CRM ” – “Tablet” – “Profesyonel Dronelar” – “ Diğer Teknoloji, Ürünleri” ile çalışmalarımıza hız vererek devam edeceğiz.

Sigortacılık endüstrisi için gerekli olan ,  Hukuk,  Bilim , Tecrübe ve Ahlak ; her aşamada bu teknolojiler ile beraber olamaya devam edecektir.

Ekol Ar-Ge Grubu: Sefa Cengiz / Salih Abdullah Arık / Efe Eroğlu

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

SON EKLENEN HABERLER