Poseidon İlkeleri sera gazı etkisi konusunda farkındalık yaratıyor

Sinem Oğiş, Poseidon İlkeleri’nin alınan kredi kararlarının sera gazı etkisi konusunda farkındalık yaratmayı, amaçlanan yıllık iyileştirme için ortak bir hedef sağlamayı ve …